Şifreli Matematik

MATEMATİK KONULARI
TYT
YKS
KPSS
DGS
ALES
ÖABT
5.SINIF
6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
9.SINIF
10.SINIF
11.SINIF
12.SINIF
 
  • TYT
  • AYT
  • KPSS
  • DGS
  • ALES
  • ÖABT
  • LİSE
  • ORTAOKUL

TYT MATEMATİK KONULARI

0.Sıfırdan Matematik
1.Temel Kavramlar
2.Sayı Basamakları
3.Bölme-Bölünebilme
4.Asal Çarpanlara Ayırma
5.Ebob-Ekok(Obeb-Okek)
6.Rasyonel Sayılar
7.Basit Eşitsizlikler
8.Mutlak Değer
9.Üslü Sayılar
10.Köklü Sayılar
11.Çarpanlara Ayırma
12.Oran-Orantı
13.Denklem Çözme
14.Problemler
15.Kümeler
16.Fonksiyonlar
17.İşlem-Modüler Aritmetik
18.Permütasyon-Kombinasyon Olasılık
19.Mantık
20.Polinom
21.İkinci Dereceden Denklem
22.Parabol
23.Karmaşık Sayılar

 

(8:00AM-11:00AM)

TYT GEOMETRİ KONULARI

0.Sıfırdan Geometri
1.Doğruda Açı
2.Üçgende Açı
3.Özel Üçgenler
4.İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5.Üçgende Alan
6.Üçgende Açıortay
 7.Üçgende Merkezler
8.Üçgende Kenarortay
9.Üçgende Benzerlik
10.Üçgende Açı-Kenar
11.Çokgenler
12.Dörtgenler
(Paralel Kenar-Eşkenar Dörtgen-Dikdörtgen
Kare-Deltoid-Yamuk)
13.Çember-Daire
14.Analitik Geometri
15.Vektörler
16.Katı Cisimler
(8:00AM-11:00AM)

AYT MATEMATİK KONULARI

1.Polinom
2.İkinci Dereceden Denklemler
3.Eşitsizlik
4.Parabol
 5.Trigonometri
6.Karmaşık Sayılar
7.Logaritma
8.Dizi-Seri
 9.Özel Tanımlı Fonksiyonlar
10.Limit
11.Türev
12.İntegral

 

(8:00AM-11:00AM)

AYT GEOMETRİ KONULARI

1.Tyt Geometri Konularının Tamamı
2.Çemberin Analitik İncelenmesi
3.Konikler
4.Uzay Geometri

 

(8:00AM-11:00AM)

KPSS MATEMATİK KONULARI

0.Sıfırdan Matematik
1.Temel Kavramlar
2.Sayı Basamakları
3.Bölme-Bölünebilme
4.Asal Çarpanlara Ayırma
5.Ebob-Ekok(Obeb-Okek)
6.Rasyonel Sayılar
7.Basit Eşitsizlikler
8.Mutlak Değer
9.Üslü Sayılar
10.Köklü Sayılar
11.Çarpanlara Ayırma
12.Oran-Orantı
13.Denklem Çözme
14.Problemler
15.Kümeler
16.İşlem-Modüler Aritmetik
17.Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
18.Sayısal Mantık
(8:00AM-11:00AM)

KPSS GEOMETRİ KONULARI

0.Sıfırdan Geometri
1.Doğruda Açı
2.Üçgende Açı
3.Özel Üçgenler
4.İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5.Üçgende Alan
6.Üçgende Açıortay
 7.Üçgende Merkezler
8.Üçgende Kenarortay
9.Üçgende Benzerlik
10.Üçgende Açı-Kenar
11.Çokgenler
12.Dörtgenler
(Paralel Kenar-Eşkenar Dörtgen-Dikdörtgen
Kare-Deltoid-Yamuk)
13.Çember-Daire
14.Analitik Geometri
15.Katı Cisimler
(8:00AM-11:00AM)

DGS MATEMATİK KONULARI

0.Sıfırdan Matematik
1.Temel Kavramlar
2.Sayı Basamakları
3.Bölme-Bölünebilme
4.Asal Çarpanlara Ayırma
5.Ebob-Ekok(Obeb-Okek)
6.Rasyonel Sayılar
7.Basit Eşitsizlikler
8.Mutlak Değer
9.Üslü Sayılar
10.Köklü Sayılar
11.Çarpanlara Ayırma
12.Oran-Orantı
13.Denklem Çözme
14.Problemler
15.Kümeler
16.İşlem-Modüler Aritmetik
17.Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
18.Sayısal Mantık
(8:00AM-11:00AM)

DGS GEOMETRİ KONULARI

0.Sıfırdan Geometri
1.Doğruda Açı
2.Üçgende Açı
3.Özel Üçgenler
4.İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5.Üçgende Alan
6.Üçgende Açıortay
 7.Üçgende Merkezler
8.Üçgende Kenarortay
9.Üçgende Benzerlik
10.Üçgende Açı-Kenar
11.Çokgenler
12.Dörtgenler
(Paralel Kenar-Eşkenar Dörtgen-Dikdörtgen
Kare-Deltoid-Yamuk)
13.Çember-Daire
14.Analitik Geometri
15.Katı Cisimler
(8:00AM-11:00AM)

ALES MATEMATİK KONULARI

0.Sıfırdan Matematik
1.Temel Kavramlar
2.Sayı Basamakları
3.Bölme-Bölünebilme
4.Asal Çarpanlara Ayırma
5.Ebob-Ekok(Obeb-Okek)
6.Rasyonel Sayılar
7.Basit Eşitsizlikler
8.Mutlak Değer
9.Üslü Sayılar
10.Köklü Sayılar
11.Çarpanlara Ayırma
12.Oran-Orantı
13.Denklem Çözme
14.Problemler
15.Kümeler
16.İşlem-Modüler Aritmetik
17.Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
18.Sayısal Mantık
(8:00AM-11:00AM)

ALES GEOMETRİ KONULARI

0.Sıfırdan Geometri
1.Doğruda Açı
2.Üçgende Açı
3.Özel Üçgenler
4.İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5.Üçgende Alan
6.Üçgende Açıortay
7.Üçgende Merkezler
8.Üçgende Kenarortay
9.Üçgende Benzerlik
10.Üçgende Açı-Kenar
11.Çokgenler
12.Dörtgenler
(Paralel Kenar-Eşkenar Dörtgen-Dikdörtgen
Kare-Deltoid-Yamuk)
13.Çember-Daire
14.Analitik Geometri
15.Katı Cisimler
(8:00AM-11:00AM)

ÖABT MATEMATİK KONULARI

ANALİZ
1.Özel Tanımlı Fonksiyonlar
2.Limit-Süreklilik
3.Türev
4.İntegral
5.Kutupsal Koordinatlar
6.Diziler ve Seriler
7.Taylor ve Maclaurin Serileri
8.Çok Değişkenli Fonksiyonlar
DİFERANSİYEL DENKLEMLER
1.Genel Kavramlar ve Tanımlar
2.Değişkenlerine Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler
3.Homojen Diferansiyel Denklemler
4.Tam Diferansiyel Denklemler
5. 1.Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler
6.Bernoulli Diferansiyel Denklemler
7.Riccati-Clairaut Diferansiyel Denklemler
8.Dik Yörüngeler
9.Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler
10.Operatör Yöntemi
ANALİTİK GEOMETRİ
1.Uzayda Vektörler
2.Uzayda Doğru
3.Uzayda Düzlemler
4.Çemberin Analitik İncelenmesi
5.Küre
6.Konikler
7.Silindir-Koni-Dönel Yüzeyler
(8:00AM-11:00AM)

ÖABT MATEMATİK KONULARI

LİNEER CEBİR
1.Matris-Determinant
2.Vektör Uzayları
3.Lineer Bağımlılık
4.Rank-Baz-Boyut
5.Lineer Dönüşümler
6.Öz Değerler ve Öz Vektörler
7.Köşegenleştirme
8.İç Çarpım Uzayları
9.Lineer Denklem Sistemleri
SOYUT MATEMATİK
1.Mantık
2.Kümeler
3.Bağıntılar
4.Fonksiyonlar
5.Tam-Rasyonel-Reel Sayılar
6.Sonlu-Sonsuz Kümeler
7.Sayılabilme
8.Modüler Aritmetik
SOYUT CEBİR
1.Soyut Cebire Giriş
2.Gruplar
3.Alt Grup
4.Devirli Grup
5.Normal Alt Grup
6.Homomorfizma-İzomorfizma
7.Permütasyon Grupları
8.İdealler
9.Polinom Halkası
10.Cisimler
11.Cisim Genişlemesi
(8:00AM-11:00AM)

ÖABT MATEMATİK KONULARI

İSTATİSTİK VE OLASILIK
1.İstatistik
2.Rassal Değişken
3.Olasılık Fonksiyonu
4.Olasılık Dağılım ve Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu
5.Moment Türeten Fonksiyonlar
6.Varyans-Beklenen Değer
7.Olasılık Dağılımları
8.İki Boyutlu Rastgele Değişkenler
ALAN EĞİTİMİ
1.Öğretim Programı
2.Problem Çözme Stratejileri
3.Kavram Yanılgıları
4.Kazanımlar
5.Matematik Felsefesi
6.Matematik Tarihi
(8:00AM-11:00AM)

LİSE MATEMATİK KONULARI

9.SINIF MATEMATİK KONULARI
0.Sıfırdan Matematik
1.Kümeler
2.Temel Kavramlar
3.Sayı Basamakları
4.Denklemler
5.Rasyonel Sayılar
6.Basit Eşitsizlikler
7.Mutlak Değer
8.Üslü Sayılar
9.Köklü Sayılar
10.Oran-Orantı
11.Problemler
12.Üçgenler
13.Vektörler
14.Veri
10.SINIF MATEMATİK KONULARI
0.Sıfırdan Matematik
1.Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
2.Fonksiyonlar
3.İkinci Dereceden Denklemler
4.Karmaşık Sayılar
5.Paraboller
6.Polinomlar
7.Çarpanlara Ayırma
8.Analitik Geometri
9.Çember-Daire
10.Çokgenler
11.Dörtgenler
12.Katı Cisimler
11.SINIF MATEMATİK KONULARI
0.Sıfırdan Matematik
1.Mantık
2.Bölme-Bölünebilme
3.Ebob-Ekok(Obeb-Okek)
4.Modüler Aritmetik
5.Denklem Çözme
6.İkinci Dereceden Denklemler
7.Eşitsizlikler
8.Logaritma
9.Toplam çarpım Sembolü
10.Diziler
11.Trigonometri
12.Konikler
12.SINIF MATEMATİK KONULARI
0.Sıfırdan Matematik
1.Özel Tanımlı Fonksiyonlar
2.Limit
3.Seriler
4.Türev
5.İntegral
(8:00AM-11:00AM)

ORTAOKUL MATEMATİK KONULARI

5.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.Doğal Sayılar
2.Kesirler
3.Ondalık Gösterim
4.Yüzdeler
5.Geometrik Kavram ve Çizimler
6.Üçgenler ve Dörtgenler
7.Veri Toplama Değerlendirme
8.Uzunluk-Zaman-Alan Ölçme
9.Geometrik Cisimler
6.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.Doğal Sayılar
2.Çarpanlar ve Katlar
3.Açılar
4.Oran
5.Kesirler-Ondalık Gösterim
6.Veri Analizi
7.Tam Sayılar
8.Cebirsel İfadeler
9.Alan-Hacim-Sıvılarda Ölçme
10.Geometrik Cisimler
7.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.Tam Sayılar
2.Rasyonel Sayılar
3.Eşitlik ve Denklem
4.Doğrusal Denklemler
5.Oran ve Orantı-Yüzdeler
6.Doğrular ve Açılar
7.Çember ve Daire
8.Veri İşleme
9.Çokgenler
10.Dönüşüm Geometrisi
11.Cisimlerin Görünümleri
8.SINIF MATEMATİK KONULARI
1.Çarpanlar ve Katlar
2.Üslü İfadeler
3.Kareköklü İfadeler
4.Olasılık
5.Üçgenler
6.Dönüşüm Geometrisi
7.Cebirsel İfadeler-Özdeşlikler
8.Eşlik ve Benzerlik
9.Doğrusal Denklemler
10.Denklem Sistemleri
11.Eşitsizlikler
12.Geometrik Cisimler
13.Veri Analizi
(8:00AM-11:00AM)

Hemen Çalışmaya Başla

Hiç vakit kaybetmeden belirli plan-program dahilinde çalışmaya başlarsanız daha verimli süreçler elde edersiniz.

UNUTMA

Geometrinin temelini üçgenler konusu oluşturmaktadır. İddia ediyorum ki üçgenleri çok iyi bilen öğrenci diğer konuları da çok rahat anlayacak ve geometride başarılı olacaktır. İşin sırrını bilen bunu fark eder gereksiz özellik ezberlemez. Zaten videolarımda bunlardan bahsediyorum.

Matematik konuları, geometri konuları, tyt, ayt, kpss, dgs, ales, öabt, 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf, 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf, 8.sınıf matematik geometri konuları.